Refleksologia on koko kehon vyöhyketerapiaa

Mitä on refleksologia / koko kehon vyöhyketerapia

Refleksologia perustuu ikivanhaan hoitomuotoon, jota on käytetty eri puolilla maapalloa jo tuhansia vuosia. Se kehittyy jatkuvasti hoidoista saatujen havaintojen sekä kokemusten myötä. Sen avulla voidaan tehdä terveydentilasta analyysi, ennaltaehkäistä ja hoitaa erilaisia häiriö- ja sairaustiloja. Hoito elvyttää kehon omia parantavia voimavaroja ja tasapainottaa häiriintyneitä elintoimintoja. Refleksologia on käsin suoritettavaa hoitoa, jossa sormin, tai vyöhykepuikoin stimuloidaan kehossa olevia heijasteita esim. jalkateristä, sääristä, korvista, käsistä.

Kenelle, miksi ja miten usein?

Hoito sopii kaikille, periaatteella ”vauvasta vaariin”, koska käsittely aina ”räätälöidään” asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan. Refleksologia sopii hyvin terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Hyviä hoitotuloksia on saatu myös esim.

 • aineenvaihduntaongelmissa
 • erilaisissa jännitystiloissa
 • stressissä ja paniikkihäiriöissä
 • unettomuudessa
 • tuki- ja liikuntaelinongelmissa
 • särky- ja kiputiloissa
 • hormonaalisissa ongelmissa
 • kuukautis- ja vaihdevuosiongelmissa
 • migreenissä
 • allergioissa
 • verenpaineongelmissa
 • lapsettomuudessa
 • koliikissa
 • Tilanteissa, joissa elämä/asiat eivät mene eteenpäin. Negatiivinen kierre seuraa. (kts alta Elementtihoito)

Hoitokertojen määrä ja tiheys vaihtelevat, jo 3-4 hoitoa antaa hyvän olon ja tuloksia. Hoito tapahtuu tavallisesti 1-2 viikon välein. Vastaanoton kesto on 75 min, joka pitää sisällään haastattelun, vaatteiden riisumisen ja pukemisen, maksutapahtuman ja tarvittavat kotihoito-ohjeet.

Hoitoreaktioista

Hoidon vaikutukset ovat aina yksilöllisiä. Tavallisimpia reaktioita hoidon aikana tai sen jälkeen ovat:

 • rentoutuminen
 • kehon toimintojen ja verenkierron aktivoituminen
 • aineenvaihdunnan vilkastuminen, kuona-aineiden poistuminen
 • kipu- ja särkytilojen lieventyminen
 • unen laadun parantuminen
 • stressin sietokyky kohoaa
 • vastustuskyvyn kohoaminen
 • piristyminen
 • hyvänolontunteen lisääntyminen
 • vilunväristyksiä
 • lisääntynyttä janon tunnetta ja / tai virtsaamistarvetta
 • limanerityksen lisääntyminen
 • uneliaisuutta
 • tunnereaktioita, itkuisuutta, ärtyisyyttä
 • hoidettavien oireiden hetkellinen paheneminen

Negatiiviset reaktiot menevät nopeasti ohi. Tavallista on, että olo tuntuu kevyeltä – ikään kuin akut olisi ladattu; nauti siitä. Jos mahdollista, on hoidon jälkeen hyvä levätä ja juoda normaalia enemmän. Kaikki tuntemukset ja muutokset eivät välttämättä johdu hoidosta; muutkin asiat voivat vaikuttaa oloon.

Elementtihoito

Refleksologisten järjestelmien taustalla on aina elimistön ja sen osien toimintaa turvaava rytminen energia. Energiaa voidaan ajatella eräänlaiseksi virraksi, jossa on varauksellisia (negatiivinen tai positiivinen varaus) polaarisia hiukkasia, sekä säätelevää energiaa. Kaikki kehossa on rytmissä toistensa kanssa. Energia tulee kehoon elimistön ulkopuolelta ihon kautta tai ihon välityksellä. Energia kulkee radoissa (vesi, ilma, eetteri) tiivistyen eri kehonosien refleksologisiin järjestelmiin. Kun energiavirta säätelyjärjestelmä häiriintyy, voidaan se nähdä oireiden ja sairauksien syynä. Myös mieli ja tunteet reagoivat tähän hyvin voimakkaasti.

Kehon tarkoitus on hakea synkroniaa ja harmoniaa eri toimintojen välillä, mutta tämä voi tapahtua vasta, kun olosuhteet ovat sille otolliset. Polaarisuus keskittyy viiteen elementtiin: tuli, vesi, ilma, kristalli ja eetteri, ja neljään elimeen: maksa, perna, sappi ja haima. Näiden keskinäinen harmonia ja synkronia on tärkeää, johon polariteettihoidossa keskitytään. Rintakehä on keskeinen näiden tasapainottamisessa, koska se on ydin kehon toiminnoille. Se antaa sykkeen ja rytmin, mitä jännittynyt rintakehä ei pysty kunnolla tekemään.

Eri elementit ja elimet teemoittain:

 • Minä opin: perna – vesi. Lajittelu, anteeksi antaminen, puhdistus ja irti päästäminen
 • Minä saan: haima – kristalli. Vastaanottaminen, lähelle ja läpi päästäminen, lohdutus, lupa nauttia
 • Minä teen: sappi – ilma. Toimiminen, ulospäin suuntautuminen, uskaltaminen, innostuminen
 • Minä olen: maksa – tuli. Selviäminen, kokeminen, rohkaistuminen, itsearvostuksen kasvaminen

Elementtihoitoja voidaan tehdä yksittäisinä hoitoina, mutta mikäli elää negatiivisessa suuntauksessa ja asiat eivät vain mene eteenpäin, suositellaan 9 kerran hoitosarjaa, jonka tavoitteena on pysäyttää negatiivinen suuntaus ja kääntää se positiviiseksi ja harmoniseksi. Hoidon aikana ohjelmoidaan asiakkaan keho uudelleen. Auttamaan asiakasta kehon tasolla pääsemään lähemmäs omaa itseään ja vahvuuksiaan. Asiakasta valmennetaan luottamaan jälleen elämään – elämään rakkaudesta, ei pelosta käsin.

Refleksologinen hoito on yhteistyötä

Hoito on yhteistyötä terapeuttisi kanssa. Voit avoimesti kertoa itsestäsi ja ongelmastasi sillä terapeutilla on vaitiolovelvollisuus. Terapeutin antamia ohjeita on hyvä noudattaa, jotta asetettuun tavoitteeseen päästäisiin. Terapeutti on Sinun tukenasi kun tavoittelet parempaa oloa, tasapainoa ja terveyttä.

Hoidon aikana on tärkeää, että kerrot tuntemuksistasi, koska aktivoituneessa heijasteessa saattaa tuntua kipua. Käsittelyn voimakkuus säädellään aina yksilöllisesti. On hyvä kertoa myös mahdollisista hoidon jälkeisistä reaktioista.

Refleksologia/vyöhyketerapia on luontaisterapeuttinen hoitomuoto, joka toistaiseksi ei kuulu koululääketieteen piiriin. Luontaisterapiat eivät kumoa koululääketiedettä tai kilpaile sen kanssa; ne voivat täydentää toisiaan.