fbpx
Omppupolku logo

Firstbeat Hyvinvointianalyysi

Hyvinvointianalyysi on 3-5 vuorokauden pituinen mittaus, jolla pystytään selvittämään yksilön stressin ja palautumisen tasapainoa sekä kuntotasoa. Mittaus perustuu sykevälivaihteluun ja pulssiin, jotka ovat yhteydessä hermoston toimintaan. Mittaus on helppo toteuttaa kotioloissa. Mittausta ei suositella henkilöille, joilla on sydämentahdistin, sydämensiirto, vaikea sydänsairaus, jatkuva eteisvärinä tai eteislepatus tai kontrolloimaton kilpirauhashäiriö. Hyvinvointianalyysin avulla todennetaan palautumisen riittävyyttä, unen palauttavuutta, yksilöllisiä stressitekijöitä sekä liikunnan terveys- ja kuntovaikutuksia. Tulosten perusteella asiakkaalle annetaan toimenpidesuositukset hyvinvoinnin tukemiseksi ja tarvittaessa ohjataan jatkotutkimuksiin. Hyvinvointianalyysin avulla pyritään tunnistamaan kuormittumisen merkit varhaisessa vaiheessa, kohdentamaan toimenpiteitä tehokkaammin, motivoimaan asiakasta elämäntapamuutoksiin sekä pienentämään stressistä ja sairastelusta aiheutuvia haittoja.

Firstbeat Hyvinvointianalyysin Hyödyt

Firstbeat Hyvinvointianalyysin Hyödyt Yksilölle

Hyödyt Yksilölle

Osoittaa yksilölliset kuormitustekijät omassa arjessa.
Auttaa tunnistamaan henkilökohtaiset palautumista edistävät rentoutuskeinot.
Auttaa hallitsemaan stressiä, palautumaan paremmin ja liikkumaan oikein.

Hyödyt Työnantajalle

Auttaa pienentämään stressistä ja sairastelusta aiheutuvia kustannuksia.
Osoittaa yrityksen kehityskohteet ja auttaa kohdentamaan investointeja oikein.
Tarjoaa työntekijöille vinkkejä työssäjaksamiseen ja stressinhallintaan.
Firstbeat Hyvinvointianalyysin Hyödyt Työnantajalle

Firstbeat Hyvinvointianalyysin Vaiheet

Hyvinvointianalyysi sisältää sykevälimittauksen, henkilökohtaiset ja ryhmäraportit (mikäli tehty ryhmälle), palautteen, toimenpidesuositukset ja mahdolliset seurantasuositukset.

Mittaus

Asiakas toteuttaa usean vuorokauden sykevälimittauksen omatoimisesti ohjeistuksen mukaan.

Palaute

Asiakas saa tuloksistaan Hyvinvointianalyysi-raportin ja asiantuntijan palautteen. Ryhmätilauksissa käydään läpi ryhmäkohtaisesti tulokset ja jokainen saa tarpeen vaatiessa henkilökohtaista tulkintaa tuloksiinsa.

Tavoitteet

Lopuksi asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet ja käydään läpi toimenpidesuositukset.

Seuranta

Mahdollisen seurantamittauksen avulla todennetaan tavoitteiden saavuttamista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Firstbeat Hyvinvointianalyysin Esittely

Hyvinvointianalyysi Peli

Kokeile hauskaa peliä arjen valinnoista ja niiden vaikutuksesta! Pelin löydät täältä.

Katso Kaikki Palvelut

Terveys- ja Hyvinvointipalvelu Omppupolku

Uutiskirje

Voit perua uutiskirjeen koska tahansa.

Copyright © 2021 Terveys- ja hyvinvointipalvelu Omppupolku. Kaikki oikeudet pidätetään. Verkkosivut ja ylläpito DIGIAGENTTI