Omppupolku logo

Lisää otsikkotekstisi tähän

Firstbeat Hyvinvointianalyysin Hyödyt

Firstbeat Hyvinvointianalyysin Hyödyt Yksilölle

Hyödyt Yksilölle

Osoittaa yksilölliset kuormitustekijät omassa arjessa.
Auttaa tunnistamaan henkilökohtaiset palautumista edistävät rentoutuskeinot.
Auttaa hallitsemaan stressiä, palautumaan paremmin ja liikkumaan oikein.

Hyödyt Työnantajalle

Auttaa pienentämään stressistä ja sairastelusta aiheutuvia kustannuksia.
Osoittaa yrityksen kehityskohteet ja auttaa kohdentamaan investointeja oikein.
Tarjoaa työntekijöille vinkkejä työssäjaksamiseen ja stressinhallintaan.
Firstbeat Hyvinvointianalyysin Hyödyt Työnantajalle

Firstbeat Hyvinvointianalyysin Vaiheet

Hyvinvointianalyysi sisältää sykevälimittauksen, henkilökohtaiset ja ryhmäraportit (mikäli tehty ryhmälle), palautteen, toimenpidesuositukset ja mahdolliset seurantasuositukset.

Mittaus

Asiakas toteuttaa usean vuorokauden sykevälimittauksen omatoimisesti ohjeistuksen mukaan.

Palaute

Asiakas saa tuloksistaan Hyvinvointianalyysi-raportin ja asiantuntijan palautteen. Ryhmätilauksissa käydään läpi ryhmäkohtaisesti tulokset ja jokainen saa tarpeen vaatiessa henkilökohtaista tulkintaa tuloksiinsa.

Tavoitteet

Lopuksi asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet ja käydään läpi toimenpidesuositukset.

Seuranta

Mahdollisen seurantamittauksen avulla todennetaan tavoitteiden saavuttamista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Firstbeat Hyvinvointianalyysin Esittely

Hyvinvointianalyysi Peli

Kokeile hauskaa peliä arjen valinnoista ja niiden vaikutuksesta! Pelin löydät täältä.

Katso Kaikki Palvelut