Firstbeat – hyvinvointianalyysi

Hyvinvointianalyysi on 3-5 vuorokauden pituinen mittaus, jolla pystytään selvittämään yksilön stressin ja palautumisen tasapainoa sekä kuntotasoa. Mittaus perustuu sykevälivaihteluun ja pulssiin, jotka ovat yhteydessä hermoston toimintaan. Mittaus on helppo toteuttaa kotioloissa. Mittausta ei suositella henkilöille, joilla on sydämentahdistin, sydämensiirto, vaikea sydänsairaus, jatkuva eteisvärinä tai eteislepatus tai kontrolloimaton kilpirauhashäiriö.

1. Hyvinvointianalyysin käyttökohteet

Hyvinvointianalyysin avulla todennetaan palautumisen riittävyyttä, unen palauttavuutta, yksilöllisiä stressitekijöitä sekä liikunnan terveys- ja kuntovaikutuksia. Tulosten perusteella asiakkaalle annetaan toimenpidesuositukset hyvinvoinnin tukemiseksi ja tarvittaessa ohjataan jatkotutkimuksiin.

Hyvinvointianalyysin avulla pyritään tunnistamaan kuormittumisen merkit varhaisessa vaiheessa, kohdentamaan toimenpiteitä tehokkaammin, motivoimaan asiakasta elämäntapamuutoksiin sekä pienentämään stressistä ja sairastelusta aiheutuvia haittoja.

2. Hyvinvointianalyysin hyödyt

Yksilö:

  • Osoittaa yksilölliset kuormitustekijät omassa arjessa.
  • Auttaa tunnistamaan henkilökohtaiset palautumista edistävät rentoutuskeinot.
  • Auttaa hallitsemaan stressiä, palautumaan paremmin ja liikkumaan oikein.

Työnantaja:

  • Auttaa pienentämään stressistä ja sairastelusta aiheutuvia kustannuksia.
  • Osoittaa yrityksen kehityskohteet ja auttaa kohdentamaan investointeja oikein.
  • Tarjoaa työntekijöille vinkkejä työssäjaksamiseen ja stressinhallintaan.

3. Hyvinvointianalyysin vaiheet

Hyvinvointianalyysi sisältää sykevälimittauksen, henkilökohtaiset ja ryhmäraportit (mikäli tehty ryhmälle), palautteen, toimenpidesuositukset ja mahdolliset seurantasuositukset.

  1. Asiakas toteuttaa usean vuorokauden sykevälimittauksen omatoimisesti ohjeistuksen mukaan.
  2. Asiakas saa tuloksistaan Hyvinvointianalyysi-raportin ja asiantuntijan palautteen. Ryhmätilauksissa käydään läpi ryhmäkohtaisesti tulokset ja jokainen saa tarpeen vaatiessa henkilökohtaista tulkintaa tuloksiinsa.
  3. Lopuksi asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet ja käydään läpi toimenpidesuositukset.
  4. Mahdollisen seurantamittauksen avulla todennetaan tavoitteiden saavuttamista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta.